Нікополь. КДНЗ № 39 "Перлинка"

   

Звіти адміністрації

 
Звіт завідувача комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 "Перлинка" відділу освіти і науки  Нікопольської  міської ради за 2020-2021 навчальний рік  - Василинич Т.В. , перед педагогічним колективом та громадськістю.
1. Звіт завідувача комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 "Перлинка" відділу освіти і науки  Нікопольської  міської ради за 2020-2021 навчальний рік  - Василинич Т.В. , перед педагогічним колективом та громадськістю.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».
Мета:

Подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
Порядок денний:
1. Звіт завідувача ДНЗ «Про роботу КДНЗ  №39 "Перлинка" м. Нікополь у 2020/2021 навчальному році»:
1.Загальна характеристика

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 39 м. Нікополь  розпочав функціонування у 2013 році.

Сьогодні - це сучасний заклад освіти, пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій.

 Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: музична зала,  спортивна зала, методичний кабінет, медичний кабінет та ізолятор, психологічний та логопедичний кабінети,  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

2. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 150 місць для дітей від 2 років до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 161 дитина, в тому числі дітей раннього віку - 34 , дошкільного віку - 127. Групи комплектуються переважно у червні - серпні.

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 8 вікових груп:

- 2 групи ясельного віку - другого року життя;

- 2 групи молодшого віку - четвертого року життя;

- 2 групи середнього віку - п'ятого року життя;

- 2 групи старшого віку - шостого року життя.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 6 груп – з 10,5 годинним перебуванням дітей, 2 групи – з подовженим робочим днем – 12 годинним режимом роботи. Мовний режим - українська мова.

За період 2020/2021 н.р. у закладі було відкрито 2 групи з інклюзивним навчанням, а саме 3-го року життя та 6-го року життя, де навчалось 3 дитини з особливими освітніми потребами.

3. Кадрове забезпечення

Дошкільний заклад 100 % укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатних нормативів. Кількість штатних одиниць – 53,14, педагогічних працівників – 24,47, обслуговуючого персоналу -28,67.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання.

За результатами атестації:

 • вихователі Нижельська Я.С., Орличенко О.І., Малишко К.В., - відповідають займаній посаді;
 • асистенти вихователя  Медведєва Л.А., Кудіна К.В. -  відповідають займаній посаді,
 • вихователь  Желобкова К.М. -  присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії категорії»;
 • вихователі Дорошенко І.М. та Сотникова М.І. - присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І кваліфікаційної категорії категорії»;
 •  музичний керівник Платонова Н.В. - відповідність займаній посаді та присвоєно педагогічне звання «Вихователь-методист»;
 •  завідувач КДНЗ № 39 «Перлинка» Василинич Т.В. - відповідає займаній посаді.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Бібліотечка вихователя», «Дошкільне виховання». Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. У цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

4. Нормативна база

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України;

• Закон України «Про освіту»;

• Закон України «Про дошкільну освіту»;

• Закон «Про мови в Україні»;

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 р.;

• Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);

• Конвенція ООН про права дитини;

• Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010 р.;

• «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009 р.;

• «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009 р.;

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;

• «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002 р.;

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);

• Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);

• Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» - лист МОН молодь спорту України від 16.03. 2012 року №1/9-198;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454;

• Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» - лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів. А також, відповідно до власного Статуту, правил внутрішнього розпорядку та річного плану роботи.

5. Реалізація освітнього процесу в КДНЗ №39 "Перлинка"

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в КДНЗ №39 «Перлинка» показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Упродовж 2020-2021 навчального року освітній процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних річних завдань:

1. Формування основ здорового, безпечного способу життя.

2. Актуалізувати завдання екологічного виховання, формування сталої поведінки.

3. Забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей для реалізації індивідуального потенціалу, впровадження основ особистісної культури дошкільника.

4. Робота над першим етапом (концептуально-діагностичним) обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку само ефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи».

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних завдань Програми «Українське дошкілля», що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.

Були підготовлені  підсумкові заняття у всіх вікових групах дошкільного закладу, підготовлені на високому рівні, Всі педагоги КДНЗ №39 «Перлинка» дотримувалися методики організації та проведення занять, здійснюючи навчальний процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку згідно з вимогами Базової програми, Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на належному рівні, її результатом є такі показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе­дагогів;
 • використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу.

Впродовж 2020/2021 навчального року освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини, адже на це зорієнтована Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

  Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. На виконання Закону України «Про мови в Україні» систематично та послідовно проводилась робота з розвитку впровадження державної мови в освітній процес КДНЗ №39 «Перлинка». Мовленнєвий розвиток дітей в групах  здійснювався як через спеціальні фронтальні заняття, так і через різні форми роботи в повсякденному житті: мовні дидактичні ігри, бесіди, читання та аналіз творів художньої літератури, вивчення віршів, чистомовок. В усіх вікових групах всі режимні моменти і заняття проводились українською мовою.

Для ефективної роботи з мовленнєвого розвитку дітей в групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено мовленнєві центри.

Протягом року проводилася певна робота з морально-етичного, громадянського, правового, валеологічного та трудового виховання.

Психологічну службу КДНЗ №39 «Перлинка» представляє практичний психолог Бабенко Юлія Володимирівна.   Протягом 2020/ 2021 н. р.  робота практичного психолога велася відповідно до Закону України « Про освіту», Положення про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

   Основні завдання полягали у:

 1. Сприянні повноцінному особистісному й  інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі.
 2. Забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її  психолого – педагогічного вивчення.
 3. Профілактиці та корекції відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини.
 4. Наданні необхідної допомоги усім учасникам педагогічного процесу в забезпеченні нормального  психологічного розвитку дітей, реалізації індивідуального підходу у розвитку та вихованні підростаючого покоління.
 5. Визначення та формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання.

    З метою вирішення поставлених завдань робота велася за основними напрямками психологічної служби:

 • психодіагностична  робота;
 • консультаційна робота;
 • корекційна та розвивальна робота;
 • психологічна просвіта;
 • організаційно – методична робота.

        Тематика корекційно  - розвивальної роботи з дітьми визначалася віковими особливостями та результатами діагностики дитячих груп.

    У роботі з молодшими дошкільниками значна роль відводилась розвитку сенсорики, дрібної моторики рук, розвитку пам’яті, уваги та мислення.

     З дітьми  середнього дошкільного віку робота була спрямована на розвиток психічних процесів, навчання адекватної поведінки, соціалізації, профілактику психологічних порушень та забезпечення емоційного комфорту в групі.

      Зі старшими дошкільниками актуальними були формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання, враховуючи потребу розвитку кожного з компонентів шкільної зрілості відповідно до результатів психодіагностики та взаємин з однолітками, формування рис характеру, розвиток соціальної впевненості.

Хочу звернути вашу увагу, що в цьому навчальному році в нашому дитячому садочку виховуються діти з ООП. Одна дитина має фізичні особливості, але інтелект збережено; друга дитина з  порушенням слуху; третя дитина прийшла з висновком  ІРЦ, як особа з порушенням мовлення та емоційно – вольової та когнітивної сфер.

Незважаючи на всі труднощі, з якими зіштовхнувся  колектив в роботі з цими дітьми, на кінець року ми побачили певний результат. Ці діти знаходяться під пильним контролем ІРЦ. 

   Отже, можна зробити висновки, що протягом вказаного періоду робота велася з усіх напрямків і забезпечувала належний психологічно – виховний процес, сприяла психологічному, особистісному й індивідуальному розвитку дитини, допомагала педагогічним працівникам і батькам у розумінні дітей, усвідомленні їх індивідуальних особливостей.

    У закладі працює логопедичний пункт під керівництвом логопеда вищої категорії Бойченко Тетяни Олександрівни. Було проведено обстеження і виявлено 44 дитини з порушенням мовлення. На початку навчального року за результатами обстежень було виявлено 75 дошкільника з порушенням мовлення. З них по КДНЗ №39 – 75 дітей,   До логопедичного пункту при КДНЗ №39 було зараховано 25 дітей. З них з ПФФСМ -  8 дітей, з ЗНМ – 16 дітей, із сенсомоторною алалією – 1 дитина.

         На кінець учбового року зроблено такі висновки. Мовленнєвий недолік виправлено повністю у 16 дітей, з них 10 – із ЗНМ, 6 - із ПФФСМ. Виписано з покращеним мовленням 7 дітей, з них 5 – із ЗНМ, 2 - із ПФФСМ. Залишено для продовження логопедичних занять 2 дитини.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонував гурток англійської мови за програмою Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.  

7. Робота медичного персоналу.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп ДНЗ. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей в ДНЗ.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною старшою  по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держпродспоживслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

Також у ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота, зокрема проведені бесіди з вихователями з тем: «ГРВІ і його профілактика», "Раціональне харчування дітей", "Адаптація дитини до ДНЗ", "Загартування влітку природними чинниками (сонце, повітря, вода)", «Особиста гігієна дітей дошкільного віку та прищеплення культурно-гігієнічних навичок», «Вітряна віспа у дітей», «Профілактика дитячого травматизму», «Педикульоз та його профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій», Виступи на виробничій нараді з теми: «Про результати медико-педагогічного контролю», «Про аналіз медичного огляду дітей закладу вузькими спеціалістами», «Про виконання норм харчування в ДНЗ за вересень - листопад 2019 року», «Про стан роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму» тощо.

З помічниками вихователів ДНЗ проведено бесіди з тем:

«Правила миття столового посуду», «Профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь», «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ», «Правила миття іграшок».

З батьками проведено просвітницьку роботу з тем:

«Обережно-дифтерія. Спеціальна профілактика АКДП вакциною», «Адаптація дитини до ДНЗ», «Належний режим та харчування дитини в домашніх умовах», «Профілактика травматизму у дітей», "Правила миття дитячих іграшок".   Також виготовлені санбюлетні на теми: «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь», «Профілактика скарлатини у дітей», «Щеплення єдиний оберіг», «Педикульоз та його профілактика», "Обережно грип", «Обережно корона вірус»

8. Організація харчування у ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ДНЗ є сестра медична старша Марущак Г.А. та Гільц Н.А.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем, комірником та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Харчування для дітей ясельної групи становить – 23,75 ( 14,25 - сплачують батьки); садових груп  – 28,75 (17,25 - сплачують батьки).

Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також комісією з перевірки якості харчування дітей в ДНЗ. У закладі організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної старшої.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово- весняний, та літньо - осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно:

 • діти з малозабезпечених сімей ;
 • діти які знаходяться на інклюзивному навчання;

- 50% від загальної суми:

 • багатодітні родини;
 • діти УБД в АТО.

Аналіз виконання норм харчування за період 2020/2021 н.р. показав, що в цілому харчування вихованців закладу становить; ясла- 77%, садок – 73%.

Невиконання в повній мірі норм харчування пов’язане з змінною цін.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

На виконання пріоритетних завдань річного плану закладу на 2020/2021 н.р. проведено аналіз захворюваності дітей, який показав, що рівень захворюваності порівняно з 2019/2020 н.р. збільшилось на 0,3%, за рахунок пандемії. Найбільший відсоток загальної захворюваності по закладу за 2020/2021 н.р. спостерігався у групах № 4 «Промінчики», №1 «Гномики» (за рахунок простудних захворювань та адаптивного періоду), №6 «Маячок», (за рахунок простудних захворювань).

З метою зниження захворювання в закладі проводились різнопланові протиепідемічні заходи. Медичний персонал та педагоги КДНЗ № 39 «Перлинка» систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя.

9. Організація роботи з сім’ями вихованців.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- анкетування;

- батьківські збори;

- індивідуальні та групові консультації;

- участь у святах;

- дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки, в яких постійно змінювався інформаційний матеріал.

Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі, кожен день вивішується меню, яке зберігається протягом місяця.

У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на Вашу активну участь.

Педагогічний колектив, вихованці та батьки дошкільного закладу були активними учасниками конкурсів, виставок, заходів, акцій організованих в нашому дитячому закладі:

 •  «День дошкілля» - 27 вересня;
 • Виставка малюнків «З Україною в серці» - листопад;
 • Патріотична розвага для татусів «З Днем захисника Вітчични»
 • Конкурс  «Ялиночка зелена гілочка» -  грудень;
 • Новорічні ранки – грудень;
 • Екологічна акція «Допоможемо птахам» - січень-лютий;
 • Святкові ранки до 8 Березня;
 • Екологічна акція «Збережемо первоцвіти»;
 • Участь у VІ Всеукраїнській благодійній акції – «HAPPY Мяу для Мурчика»;
 • «Світле свято Веколикоднє»;
 • Розвага «День матері» - 7 травня;
 • Міжнародний день сім'ї -15 травня;
 • Міжнародний день музеїв -18 травня;
 • День вишиванки – 20 травня;
 • Свято «Випускний бал» - 27, 28 травня;
 • Виставка малюнків «Сім кольорів дитинства» - травень-червень;
 • Розвага «1 червня – День захисту дітей»;
 • «Різнокольоровий тиждень» - жовтень, лютий, червень.

 

10. Управлінська діяльність завідувачем ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює Нікопольська міська рада та відділ освіти і науки Нікопольської міської ради.

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

• Представники від батьків вихованців закладу ( голова Мазурок Василь Іванович));

• Профспілковий комітет закладу (голова Жиленко А.І.);

• Педагогічна рада;

• Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Батьки груп вели активну роботу, щодо залучення позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт в закладі, організовували участь батьків в облаштуванні ігрових майданчиків, групових кімнат. Засідання Представників від батьків вихованців закладу проводились регулярно.

 

12. Система роботи щодо захисту дитини.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства».

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 року було проведено соціальне опитування сімей. Практичним психологом Бабенко Ю.В. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями, вихователем-методистом та сестрами медичними старшими.

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

13. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності.

Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестер медичних старших.

У закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

16. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ.

За 2020/2021 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально - навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100% укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни.

Протягом березня-травня (за період карантину) силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

За бюджетні кошти міської ради придбано: 2020/2021 н. р.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ  травень  2021 р.

ФАРБА - 962 грн. 76 коп. 
РУШНИКИ - 1377 грн.

ПАРТА КОМБІНОВАНА - 7 шт.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ  квітень  2021 р.

Миючий засіб для посуду 75 л. - 1642грн. 50 коп.

Рідке мило для рук 85 л. - 989 грн. 40 коп.

Чистячий засіб 32 шт. - 414 грн. 72 коп.

Білизна 33 шт. - 445 грн. 50 коп.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ  січень-березень  2021 р.

Надходжень не було

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ  грудень 2020 р.

Надходжень не було

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ  листопад 2020 р.

За кошти субвенції для дітей з особливими потребами:

Набір "Монтессорі № 1"  (1 шт) - 550грн. 00 коп.

Кольорові палички "Кюїзенера" (1 шт.) - 400 грн. 00 коп.

Навчальний набір для пісочниць (1 шт.) - 800 грн. 00 коп.

Конструктор "Будівельник - 6" (1 шт.) - 6100 грн. 00 коп.

Органайзер для творчості ( 1 шт) - 6000 грн. 00 коп.

"Більше ніж фрма". (ігри з прищіпками) ( 1 шт.) - 250 грн. 00 коп.

Деревяний конструктор (1 шт.) - 390 грн. 00 коп.

Стіл для юного майстра з годинником (1шт.) - 1200 грн. 00 коп.

Бізікуб (1 шт.) - 900 грн. 00 коп.

Деревяна магнитно-маркерна, крейдова дошка "Тварини" (1 шт.) - 250 грн. 00 клоп. 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ  жовтень 2020 р.

Методичний посібник "Методика ECERS" (1шт) - 82 грн. 98 коп.

За кошти субвенції для дітей з особливими потребами:

Тактильна доріжка (1 шт) - 6020 грн. 00 коп.

Різнокольорова гусінь (1 шт) - 450 грн. 00 коп.

Балансир "Лабіринт" (1 шт) - 500 грн. 00 коп.

Деревяний балансир (1шт)  300 грн. 00 коп.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ  вересень 2020 р.

Надходжень не було

 

За спонсорську допомогу:

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ грудень 2020 р.

РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ - (15 Л) - 255 ГРН.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ (5шт) - 81 грн. 

МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК (8 ШТ) - 37 ГРН. 60 КОП.

БІЛИЗНА (7шт) - 46 ГРН. 20КОП. 

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 3 ШТ. - 35 Л.) - 49 ГРН. 50 КОП.

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (10 ШТ) - 135 ГРН.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 Л) - 17 ГРН.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ ДЛЯ УНІТАЗА (1 ШТ) - 42 ГРН.

РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК (5л) - 50 грн.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (18 ШТ) - 44 ГРН.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (20ШТ) - 88 ГРН.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19 КГ 200 ГР) - 736 ГРН

ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 240 ГРН.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛИСТОПАД 2020 р.

РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ - (10 Л) - 170 ГРН.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ (4шт) - 64 грн. 

СОДА (1 шт.) - 13грн.80коп

МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК (7 ШТ) - 32 ГРН. 90 КОП.

БІЛИЗНА (5 шт) - 34 ГРН. 

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 3 ШТ. - 120 Л.) - 63 ГРН.

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 3 ШТ. - 35 Л.) - 49 ГРН. 50 КОП.

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (10 ШТ) - 120 ГРН.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 Л) - 17 ГРН.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ ДЛЯ УНІТАЗА (1 ШТ) - 42 ГРН.

РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК (5л) - 50 грн.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (30 ШТ) - 90 ГРН.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (30 ШТ) - 132 ГРН.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19КГ 200ГР) - 736 ГРН

ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 250 ГРН.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ жовтень 2020 р.

РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ - (10 Л) - 170 ГРН.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ (3шт) - 48 грн. 

СОДА (1 шт.) - 13грн.80коп

МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК (9 ШТ) - 45 ГРН.

БІЛИЗНА (8 шт) - 54 ГРН. 40 КОП.

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 4 ШТ) - 72 ГРН.

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (10 ШТ) - 140 ГРН.

ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО (5 ШТ) - 35 ГРН.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ ДЛЯ УНІТАЗА (1 ШТ) - 42 ГРН.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 Л) - 19 ГРН.

РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК (10л) - 100 грн.

ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР (2 ШТ) - 9 ГРН.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (6 УП) - 54 ГРН.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (10 ШТ) - 86 ГРН.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19КГ 200ГР) - 736 ГРН

ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 455 ГРН.

СТЕНД з ОП (1 ШТ) -  100 ГРН.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ вересень 2020 р.

РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК (1л) - 21 грн.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ (7шт) - 109 грн. 20 коп.

БІЛИЗНА (7 шт) - 56 ГРН.

МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК (10 ШТ) - 50 ГРН

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (10 ШТ) - 84 ГРН.

ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО (8 ШТ) - 60 ГРН

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (10 ШТ) - 120 ГРН.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (10 ШТ) - 57 ГРН.

ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР (4 ШТ) - 18 ГРН.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ ДЛЯ УНІТАЗА (1 ШТ) - 30 ГРН.

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 3 ШТ) - 48 ГРН.

РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ - (10 Л) - 170 ГРН.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 Л) - 21 ГРН.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19КГ 200ГР) - 369 ГРН

ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 440 ГРН

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ червень 2021 р.
ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 300 грн.

ЗАЛІЗНИЙ СКРЕБОК (10 шт.) - 48 грн. 00 коп.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (3 уп.) - 126 грн.00 коп.

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (10 шт.) - 138 грн.00 коп.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 л.) - 20 грн. 00 коп.

ГЕЛЬ ДЛЯ УНІТАЗА ДОМЕСТОС (1 шт.) - 45 грн.00 коп.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (2 уп.) - 46 грн.60 коп.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19 кг 200 гр) - 735 грн. 36 коп.

ЧАВУН ЧУГУННИЙ (1 шт.) - 1240 грн 00 коп.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ травень 2021 р.

ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 350 грн.

ЗАЛІЗНИЙ СКРЕБОК (10 шт.) - 50 грн. 00 коп.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (2 уп.) - 90 грн.00 коп.

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (10 шт.) - 150 грн.00 коп.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 л.) - 20 грн. 00 коп.

ГЕЛЬ ДЛЯ УНІТАЗА ДОМЕСТОС (1 шт.) - 56 грн.00 коп.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (2 уп.) - 20 грн.00 коп.

МИЛО ГОСПОДАРСЬКЕ (10 шт.) - 79 грн. 00 коп.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19 кг 200 гр) - 735 грн. 36 коп.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ квітень 2021 р.

РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ - (15 л.) - 255 грн.00 коп.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ (7 шт.) - 112 грн. 00 коп.

МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК (8 шт.) - 44 грн. 00 коп.

БІЛИЗНА (8 шт.) - 54 грн. 40 коп.

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 2 шт.) - 90 грн. 00 коп.

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (10 шт.) - 150 грн.00 коп.

РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК  - (55 л.) - 49 грн.00 коп.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 л.) - 20 грн. 00 коп.

ГЕЛЬ ДЛЯ УНІТАЗА (1 шт.) - 45 грн.00 коп.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (5 уп.) - 107 грн. 50 коп.

ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР (1 шт.) - 5 грн. 50 коп.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (3 уп.) - 87 грн.00 коп.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19 кг 200 гр) - 735 грн. 36 коп.

ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 300 грн.

ЧАЙНИК МЕТАЛЕВИЙ (2 шт.) - 490 грн. 00 коп.

КВАРЦОВІ ЛАМПИ (4 шт.) - 318 грн. 00 коп.

ЖАЛЮЗІ (2 шт.) - 950 грн. 00 коп.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ березень  2021 р.

РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ - (10 л.) - 170 грн.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ (5 шт.) - 65 грн. 00 коп.

МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК (10 шт.) - 50 грн. 00 коп.

БІЛИЗНА (2 шт.) - 13 грн. 20 коп.

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 4 шт.) - 92 грн. 00 коп.

СОДА (1 шт.) - 12 грн.00 коп.
ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (8 шт.) - 108 грн.00 коп.

ПЕРЧАТКИ АМБУЛАТОРНІ (2 шт.) - 19 грн. 00 коп.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 л.) - 19 грн. 50 коп.

ГЕЛЬ ДЛЯ УНІТАЗА (1 шт.) - 48 грн.00 коп.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (5 уп.) - 50 грн.00 коп.

ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР (3 шт.) - 13 грн. 50 коп.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (3 уп.) - 84 грн.00 коп.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19 кг 200 гр) - 736 грн.

ПАЛЕРОЛЬ (1 шт.) - 31 грн.00 коп.
ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 300 грн.00 коп.

МЕТАЛЕВИЙ ЧАЙНИК (2шт.) - 680 грн.00 коп.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ лютий 2021 р.

РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ - (15 л.) - 252 грн.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ (5 шт.) - 81 грн. 

МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК (10 шт.) - 50 грн. 

БІЛИЗНА (8 шт.) - 52 грн. 80 коп.

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 3 шт.) - 49 грн. 50 коп.

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (10 шт.) - 140 грн.

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 л.) - 19 грн.

ГЕЛЬ ДЛЯ УНІТАЗА (1 шт.) - 45 грн. 50 коп.

РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК (1 л.) - 27 грн.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (4 уп.) - 84 грн.

СОДА (1 уп.) - 12 грн.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (2 уп.) - 90 грн.

СЕРВЕТКИ "СВОЯ ЛІНІЯ" (1 уп.) - 18 грн. 30 коп.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19 кг 200 гр) - 736 грн.

ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 300 грн.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ БАТЬКІВСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ НАДХОДЖЕНЬ січень 2021 р.

РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ - (10 л.) - 168 грн.

ЧИСТЯЩИЙ ЗАСІБ (6 шт.) - 97 грн. 20 коп.

МЕТАЛЕВИЙ СКРЕБОК (10 шт.) - 47 грн. 

БІЛИЗНА (9 шт.) - 59 грн. 40 коп.

ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ ( 3 шт.) - 48 грн. 60 коп.

ПЕРЧАТКИ ГУМОВІ (8 шт.) - 100 грн.

ПЕРЧАТКИ АМБУЛАТОРНІ (8 шт.) - 24 грн. 

КРОТ ДЛЯ ТРУБ (1 л.) - 19 грн.

ГЕЛЬ ДЛЯ УНІТАЗА (1 шт.) - 42 грн.

РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК (5 л.) - 50 грн.

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ (6 уп.) - 93 грн. 60 коп.

ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР (3 шт.) - 15 грн.

СЕРВЕТКИ ВІСКОЗНІ (2 уп.) - 59 грн. 40 коп.

ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ (19 кг 200 гр) - 736 грн.

ОПЛАТА ДОМОФОНУ - 305 грн.

 

Ми вдячні батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

 

 

 

 

 Звіт завідувача за 2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Звіт завідувача комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 "Перлинка" відділу освіти і науки  Нікопольської  міської ради за 2019-2020 навчальний рік  - Василинич Т.В. , перед педагогічним колективом та громадськістю.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».
Мета:

Подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
Порядок денний:
1. Звіт завідувача ДНЗ «Про роботу КДНЗ  №39 "Перлинка" м. Нікополь у 2019/2020 навчальному році»:
1.Загальна характеристика

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 39 м. Нікополь  розпочав функціонування у 2013 році.

Сьогодні - це сучасний заклад освіти, пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій.

 Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: музична зала,  спортивна зала, методичний кабінет, медичний кабінет та ізолятор, психологічний та логопедичний кабінети,  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

2. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 150 місць для дітей від 2 років до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 161 дитина, в тому числі дітей раннього віку - 34 , дошкільного віку - 127. Групи комплектуються переважно у червні - серпні.

У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 8 вікових груп:

- 2 групи ясельного віку - другого року життя;

- 2 групи молодшого віку - четвертого року життя;

- 2 групи середнього віку - п'ятого року життя;

- 2 групи старшого віку - шостого року життя.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 6 груп – з 10,5 годинним перебуванням дітей, 2 групи – з подовженим робочим днем – 12 годинним режимом роботи. Мовний режим - українська мова.

3. Кадрове забезпечення

Дошкільний заклад 100 % укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатних нормативів. Кількість штатних одиниць – 53,39, педагогічних працівників - 27, обслуговуючого персоналу -26.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання.

В цьому році вихователю-методисту присвоєне звання - «Старший вихователь», 1 вихователь отримав ІІ категорію, вчитель-логопед підтвердив вищу категорію, 2 вихователя підтвердили відповідність займаній посаді.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Бібліотечка вихователя», «Дошкільне виховання». Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. У цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

4. Нормативна база

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України;

• Закон України «Про освіту»;

• Закон України «Про дошкільну освіту»;

• Закон «Про мови в Україні»;

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 р.;

• Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);

• Конвенція ООН про права дитини;

• Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010 р.;

• «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009 р.;

• «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009 р.;

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;

• «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002 р.;

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);

• Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);

• Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» - лист МОН молодь спорту України від 16.03. 2012 року №1/9-198;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454;

• Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» - лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів. А також, відповідно до власного Статуту, правил внутрішнього розпорядку та річного плану роботи.

5. Реалізація освітнього процесу в КДНЗ №39 "Перлинка"

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в КДНЗ №39 «Перлинка» показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Упродовж 2019-2020 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних річних завдань:

1. Розвиток екологічної свідомості дошкільнят. Формування світоглядних орієнтирів.

2. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільнят.

3. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей для реалізації індивідуального потенціалу, впровадження основ особистісної культури дошкільника.

4. Продовжувати роботу над заключним етапом обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних завдань Програми «Українське дошкілля», що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.

Були підготовлені  підсумкові заняття у всіх вікових групах дошкільного закладу, підготовлені на високому рівні, але в зв’язку з пандемією педагогічні працівники перейшли на дистанційну роботу. Слід відмітити, що протягом всього карантину, вихователі тримали тісний он лайн зв'язок як з дітьми так  і з батьками – вихователі в цій дистанційній роботі  виступали як творці і транслятори культури та  мали змогу проявити працелюбність і  креативність. Всі педагоги КДНЗ №39 «Перлинка» дотримувалися методики організації та проведення занять, здійснюючи навчальний процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку згідно з вимогами Базової програми, але хотілося б відмітити дистанційну роботу таких педагогів -  Малишко К.В., Радіонова Л.П., Жиленко А.І., Компанієць О.О., Дорошенко І.М., Степюк А.В., Павлова Т.В., Сотникова М.І.  Ці педагоги продемонстрували високий рівень своєї фахової майстерності з різних розділів Базової програми «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». 

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на належному рівні, її результатом є такі показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе­дагогів;
 • використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу.

Впродовж 2019/2020 навчального року освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини, адже на це зорієнтована Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

  Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. На виконання Закону України «Про мови в Україні» систематично та послідовно проводилась робота з розвитку впровадження державної мови в освітній процес КДНЗ №39 «Перлинка». Мовленнєвий розвиток дітей в групах  здійснювався як через спеціальні фронтальні заняття, так і через різні форми роботи в повсякденному житті: мовні дидактичні ігри, бесіди, читання та аналіз творів художньої літератури, вивчення віршів, чистомовок. В усіх вікових групах всі режимні моменти і заняття проводились українською мовою.

Для ефективної роботи з мовленнєвого розвитку дітей в групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено мовленнєві центри.

Протягом року проводилася певна робота з морально-етичного, громадянського, правового, валеологічного та трудового виховання.

Психологічну службу КДНЗ №39 «Перлинка» представляє практичний психолог Бабенко Юлія Володимирівна.   Протягом 2019 – 2020 н. р.  робота практичного психолога велася відповідно до Закону України « Про освіту», Положення про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

   Основні завдання полягали у:

 1. Сприянні повноцінному особистісному й  інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі.
 2. Забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її  психолого – педагогічного вивчення.
 3. Профілактиці та корекції відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини.
 4. Наданні необхідної допомоги усім учасникам педагогічного процесу в забезпеченні нормального  психологічного розвитку дітей, реалізації індивідуального підходу у розвитку та вихованні підростаючого покоління.
 5. Визначення та формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання.

    З метою вирішення поставлених завдань робота велася за основними напрямками психологічної служби:

 • психодіагностична  робота;
 • консультаційна робота;
 • корекційна та розвивальна робота;
 • психологічна просвіта;
 • організаційно – методична робота.

        Тематика корекційно  - розвивальної роботи з дітьми визначалася віковими особливостями та результатами діагностики дитячих груп.

    У роботі з молодшими дошкільниками значна роль відводилась розвитку сенсорики, дрібної моторики рук, розвитку пам’яті, уваги та мислення.

     З дітьми  середнього дошкільного віку робота була спрямована на розвиток психічних процесів, навчання адекватної поведінки, соціалізації, профілактику психологічних порушень та забезпечення емоційного комфорту в групі.

      Зі старшими дошкільниками актуальними були формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання, враховуючи потребу розвитку кожного з компонентів шкільної зрілості відповідно до результатів психодіагностики та взаємин з однолітками, формування рис характеру, розвиток соціальної впевненості.

Хочу звернути вашу увагу, що в цьому навчальному році в нашому дитячому садочку виховуються діти з ООП. Одна дитина має фізичні особливості, але інтелект збережено; друга дитина з генетичною патологією – порушення слуху, безмовленєва; третя дитина прийшла з висновком  ІРЦ, як особа з порушенням мовлення та емоційно – вольової та когнітивної сфер.

Незважаючи на всі труднощі, з якими зіштовхнувся  колектив в роботі з цими дітьми, на кінець року ми побачили певний результат. Ці діти знаходяться під пильним контролем ІРЦ. 

   Отже, можна зробити висновки, що протягом вказаного періоду робота велася з усіх напрямків і забезпечувала належний психологічно – виховний процес, сприяла психологічному, особистісному й індивідуальному розвитку дитини, допомагала педагогічним працівникам і батькам у розумінні дітей, усвідомленні їх індивідуальних особливостей. Певна річ , що по закінченню навчального року деяких результатів поки що ми побачити не можемо. Це пов’язано з карантином COVID -19 та перебуванням дітей довгий період вдома. Але ті завдання, які не були виконані, будуть перенесені та заплановані на наступний навчальний рік.   

    У закладі працює логопедичний пункт під керівництвом логопеда вищої категорії Бойченко Тетяни Олександрівни. Було проведено обстеження і виявлено 44 дитини з порушенням мовлення. На початку навчального року за результатами обстежень було виявлено 134        дошкільника з порушенням мовлення. З них по КДНЗ №39 – 79 дітей, по КДНЗ №31- 55 дітей.  До логопедичного пункту при КДНЗ №39 було зараховано 25 дітей. З них з ПФФСМ -  8 дітей, з ЗНМ – 16 дітей, із сенсомоторною алалією – 1 дитина.

         На кінець учбового року зроблено такі висновки. Мовленнєвий недолік виправлено повністю у 16 дітей, з них 10 – із ЗНМ, 6 - із ПФФСМ. Виписано з покращеним мовленням 7 дітей, з них 5 – із ЗНМ, 2 - із ПФФСМ. Залишено для продовження логопедичних занять 2 дитини.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонував гурток англійської мови за програмою Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (керівник гуртка Пелещук М.Л.)

Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.  

7. Робота медичного персоналу.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп ДНЗ. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей в ДНЗ.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною старшою  по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держпродспоживслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

Також у ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота, зокрема проведені бесіди з вихователями з тем: «ГРВІ і його профілактика», "Раціональне харчування дітей", "Адаптація дитини до ДНЗ", "Загартування влітку природними чинниками (сонце, повітря, вода)", «Особиста гігієна дітей дошкільного віку та прищеплення культурно-гігієнічних навичок», «Вітряна віспа у дітей», «Профілактика дитячого травматизму», «Педикульоз та його профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій», Виступи на виробничій нараді з теми: «Про результати медико-педагогічного контролю», «Про аналіз медичного огляду дітей закладу вузькими спеціалістами», «Про виконання норм харчування в ДНЗ за вересень - листопад 2019 року», «Про стан роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму» тощо.

З помічниками вихователів ДНЗ проведено бесіди з тем:

«Правила миття столового посуду», «Профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь», «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ», «Правила миття іграшок».

З батьками проведено просвітницьку роботу з тем:

«Обережно-дифтерія. Спеціальна профілактика АКДП вакциною», «Адаптація дитини до ДНЗ», «Належний режим та харчування дитини в домашніх умовах», «Профілактика травматизму у дітей», "Правила миття дитячих іграшок".   Також виготовлені санбюлетні на теми: «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь», «Профілактика скарлатини у дітей», «Щеплення єдиний оберіг», «Педикульоз та його профілактика», "Обережно грип", «Обережно корона вірус»

8. Організація харчування у ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ДНЗ є сестра медична старша Марущак Г.А. та Гільц Н.А.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем, комірником та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Харчування для дітей ясельної групи становить – 20,75 ( 12,25 - сплачують батьки); садових груп  – 25,75 (15.25 - сплачують батьки).

Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також комісією з перевірки якості харчування дітей в ДНЗ. У закладі організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної старшої.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово- весняний, та літньо - осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно:

 • діти з малозабезпечених сімей ;
 • діти які знаходяться на інклюзивному навчання;

- 50% від загальної суми:

 • багатодітні родини;
 • діти УБД в АТО.

Аналіз виконання норм харчування за період 2019/2020 н.р. показав, що в цілому харчування вихованців закладу становить; ясла- 83%, садок – 74%.

Невиконання в повній мірі норм харчування пов’язане з змінною цін.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

На виконання пріоритетних завдань річного плану закладу на 2019/2020 н.р. проведено аналіз захворюваності дітей, який показав, що рівень захворюваності порівняно з 2018/2019 н.р. зменшився на 0,6%. Найбільший відсоток загальної захворюваності по закладу за 2019/2020 н.р. спостерігався у групах № 4 «Промінчики» (за рахунок простудних захворювань), №6 «Маячок», №8 «Ягідка» (за рахунок захворюваності на вітряну віспу).

З метою зниження захворювання в закладі проводились різнопланові заходи. Медичний персонал та педагоги КДНЗ № 39 «Перлинка» систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя.

9. Організація роботи з сім’ями вихованців.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- анкетування;

- батьківські збори;

- індивідуальні та групові консультації;

- участь у святах;

- дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки, в яких постійно змінювався інформаційний матеріал.

Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі, кожен день вивішується меню, яке зберігається протягом місяця.

У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на Вашу активну участь.

Педагогічний колектив, вихованці та батьки дошкільного закладу були активними учасниками конкурсів, виставок, заходів, акцій організованих в нашому дитячому закладі:

 • «День дошкілля» - 27 вересня;
 • «Осінній ярмарок» - 27 вересня;
 • Виставка малюнків «Старим речам – нове життя» – вересень;
 • Патріотична розвага для ів «З Днем захисника Вітчични»  - 13 листопада;
 • Конкурс  «Ялиночка зелена гілочка» -  грудень;
 • Новорічні ранки – грудень;
 • Розвага «Щедрий вечір – добрий вечір!» - січень;
 • Розвага «Стрітення» - 15 лютого;
 • Виставка робіт «Руками мами творяться дива» - 2-6 березня;
 • Святкові ранки до 8 Березня;

 

10. Управлінська діяльність завідувачем ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює Нікопольська міська рада та відділ освіти і науки Нікопольської міської ради.

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

• Представники від батьків вихованців закладу ( голова Мазурок Василь Іванович));

• Профспілковий комітет закладу (голова Жиленко А.І.);

• Педагогічна рада;

• Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Батьки груп вели активну роботу, щодо залучення позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт в закладі, організовували участь батьків в облаштуванні ігрових майданчиків, групових кімнат. Засідання Представників від батьків вихованців закладу проводились регулярно.

 

12. Система роботи щодо захисту дитини.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства».

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 року було проведено соціальне опитування сімей. Практичним психологом Бабенко Ю.В. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями, вихователем-методистом та сестрами медичними старшими.

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

13. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності.

Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестер медичних старших.

У закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

16. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ.

За 2019-2020 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально - навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100% укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни.

Протягом березня-травня (за період карантину) силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

За бюджетні кошти міської ради придбано: 2019/2020 н. р.

 • пральний порошок 59 кг на суму 4003 грн.83 коп.
 • миючий засіб – 55 л на суму 396 грн. 00 коп.
 • господарське мило 93 шт. на суму 427 грн. 80 коп.
 • рідке мило для рук 30 л на суму 443 грн. 55 коп.
 • чистячий засіб 39 шт. (500гр) на суму 616 грн. 00 коп.
 • дез.засіб «Бланідас» 41 шт. (по 300 пігулок) на суму 5166 грн. 00 коп.
 • паперові рушники - 217 шт. на суму 2170 грн. 00 коп.
 • туалетний папір - 35 шт. на суму 696 грн. 50 коп.
 • дезинфікуючі засоби "Септомакс" - 4 кг. на суму 1400 грн. 00 коп.
 • безконтактний термометр 1 шт. на суму 1450 грн. 00 коп.
 • антисептик 26 шт. на суму 4745 грн. 00 коп.

 

 

За спонсорську допомогу:

Спонсорська допомога, надана батьками за 2019/2020 н.р.:

 • МИЮЧІ ЗАСОБИ -5742грн 95 коп
 • ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК  - 97 кг 500 гр. на суму 2284 грн. 45 коп.
 • ВІДРА НЕРЖАВІЮЧІ 8 шт. – 1160 грн.
 • КАСТРЮЛІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 16 шт. на суму 3410 грн.
 • ЧАЙНИК З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 1 шт. – 350 грн. 00 коп.
 • ШАФА КУХОННА – 800 грн. 00 коп.
 • КУТОЧОК ДИТЯЧИЙ 3 шт. – 5333 грн. 34 коп.
 • ЖАЛЮЗІ 11 шт. – 7050 грн. 00 коп.
 • КУТОЧОК «ПЕРЕУКАРНЯ» – 1833 грн. 34 коп.
 • КУТОЧОК «МАГАЗИН» – 1833 грн. 33 коп.
 • ПІДСТАВКА ДЛЯ КВІТІВ (6 шт.) 1387 грн. 00 коп.

 

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

 

 

З В І Т

завідувача комунального дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) No39 «Перлинка»

Василинич Тетяни Вікторівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2018 - 2019 н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі ст.30,79 Закону України «Про освіту»,  , зміст звіту зроблений на підставі «Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» затверджений  наказом Міністерства освіти і науки України від  23.03.05  р.N 178  (  v0178290-05 )"Про затвердження Примірного положення про  порядок  звітування  керівників  дошкільних,  загальноосвітніх  та професійно-технічних   навчальних   закладів   перед  педагогічним колективом  та  громадськістю".

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-

громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) No 39 Перлинка» (далі ДНЗ), розташований за адресою:

вул. В.Усова, 36А, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53200.

Розрахований на 8груп з наповнюваністю 160дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує: 2 групи раннього та 6 груп передшкільного віку (2 групи молодшого віку, 2 групи середнього віку, 2 групи старшого віку) з наповнюваністю 161 дитина.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:

-група No 1 -12 годин перебування;

-група No 2 -12 годин перебування;

-група No 3 - 10,5 години перебування;

-група No 4 -10,5 години перебування;

-група No 5 -10,5 години перебування;

-група No 6 -10,5 години перебування;

-група No 7 -10,5 години перебування;

-група No 8 -10,5 години перебування;

В ДНЗ No39 «Перлинка» працює 49співробітників, 21 з них педагогічні працівники,  28особ - обслуговуючий та технічний персонал .

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України,

-Закону України «Про освіту»,

-Закону України «Про дошкільну освіту»,

-«Положення про дошкільний навчальний заклад»,

-Базового компоненту дошкільної освіти України.

-Закону України «Про охорону праці»

-Кодекс України «Про цивільний захист»

-Закону України «Про дорожній рух»

-Закону України «Про відпустки»

-Закону України «Про мови»

-Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля»

-Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» , а  також, відповідно власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • формувань основ  соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України. На основі міністерських рекомендацій та відповідно до програмових вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалами. Під керівництвом вихователя – методиста Агаркової І.Є.,  педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Методична скарбничка вихователя», «Бібліотечка вихователя», “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, "Джміль" та інші. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

На протязі року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2018-2019 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні      ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх працівників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, існує протипожежна сигналізація, у наявності 17 вогнегасників, призначено відповідальних осіб за протипожежну безпеку у кожному приміщенні закладу. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж. Тричі на рік  проводиться «Тиждень безпеки».

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій, адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2018-2019 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, та престижність праці (20%), отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти. Педагогічні працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі.

 

Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування

та організації харчування вихованців.

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

- систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Результати роботи розглядались на педрадах, виробничих нарадах, педгодинах, батьківських зборах.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Щомісячно сестрою медичною старшою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо.

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.

З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

Матеріально-технічна база ДНЗ.

Впродовж 2018-2019 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  переважно за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги батьків, спонсорів.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме :

1.З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

- проведено кронування  дерев;

- проведено роботу по усучасненню дизайну території дошкільного закладу.

2.За період з вересня 2018 року по травень 2019 року,  батьками було придбано та передано для користування до КДНЗ№39 «Перлинка»:

- жалюзі (31шт)  на суму 23877грн. 00 коп.

- столи дитячи (20шт) на сумму 7000грн. 00 коп.

- новорічна ялинка (1шт) на суму 860грн. 00 коп.

- килим дитячий (3шт) на суму 7500грн. 00 коп.

- миючих засобів на суму 5001грн. 30 коп.

- дезінфекційний засіб  на суму 1585 грн. 00 коп.

- пральний  порошок 172 кг 800гр

- оплачено обслуговування за  домофон у сумі 2400 грн. 00 коп.

4.З міського бюджету придбали :

- канцтовари на суму 1361 грн. 00 коп.

- дезінфекційний засіб  8 кг на суму 1120грн. 00коп.

- фарба для підлоги, майданчиків на суму 1845 грн. 18 коп.

- заправка для принтера на суму 800 грн. 00коп.

- табличка «Не палити» (1шт) – 60грн. 00коп.

- відремонтовано дах (70 м²) на суму 27000грн. 00коп.

- встановлено модуль цифрового автодозвону на суму 3000грн.

- навчання крівників по ОП на суму 767грн. 00коп.

5.Подаровано спонсорами ПАТ НЗФ:

- пісок (7 т) на суму 693грн. 92 коп.

- шлак гранульований (7т) на суму 138грн. 60коп

Всі матеріальні цінності подаровані батьками, спонсорами обліковані через бухгалтерію управління освіти і науки Нікопольської міської ради відповідними актами та внесені   в  книгу обліку матеріальних цінностей ДНЗ.

Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

      Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

Зібратись разом  - це початок, триматись разом -  це прогрес, працювати разом -  це успіх!

 

 

 

 

 

З В І Т

завідувача комунальним дошкільним навчальним

закладом (ясла-садок) No39 «Перлинка»

відділа освіти і науки Нікопольської міської ради

Василинич Тетяни Вікторівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2017 - 2018 н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі ст.30,79 Закону України «Про освіту»,  , зміст звіту зроблений на підставі «Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» затверджений  наказом Міністерства освіти і науки України від  23.03.05  р.N 178  (  v0178290-05 ) "Про затвердження Примірного положення про  порядок  звітування  керівників  дошкільних,  загальноосвітніх  та

професійно-технічних   навчальних   закладів   перед  педагогічним колективом  та  громадськістю".

 

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-

громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання

керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним

закладом.

 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) No 39 Перлинка» (далі ДНЗ), розташований за адресою:

вул. В.Усова, 36А, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53200.

Розрахований на 8груп з наповнюваністю 160дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує: 2 групи раннього та 6 груп передшкільного віку (2 групи молодшого віку, 2 групи середнього віку, 2 групи старшого віку) з наповнюваністю 160 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:

-група No 1 -12 годин перебування;

-група No 2 -12 годин перебування;

-група No 3 - 10,5 години перебування;

-група No 4 -10,5 години перебування;

-група No 5 -10,5 години перебування;

-група No 6 -10,5 години перебування;

-група No 7 -10,5 години перебування;

-група No 8 -10,5 години перебування;

В ДНЗ No39 «Перлинка» працює 49співробітників, 21 з них педагогічні працівники,  28особ - обслуговуючий та технічний персонал .

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України,

-Закону України «Про освіту»,

-Закону України «Про дошкільну освіту»,

-«Положення про дошкільний навчальний заклад»,

-Базового компоненту дошкільної освіти України.

-Закону України «Про охорону праці»

-Кодекс України «Про цивільний захист»

-Закону України «Про дорожній рух»

-Закону України «Про відпустки»

-Закону України «Про мови»

-Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля»

-Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» , а  також, відповідно власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • формувань основ  соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України. На основі міністерських рекомендацій та відповідно до програмових вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалами. Під керівництвом вихователя – методиста Агаркової І.Є.,  педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Методична скарбничка вихователя», «Бібліотечка вихователя», “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, "Джміль" та інші. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

На протязі року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2017-2018 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні      ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх працівників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, існує протипожежна сигналізація, у наявності 16 вогнегасників, призначено відповідальних осіб за протипожежну безпеку у кожному приміщенні закладу. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж. Тричі на рік  проводиться «Тиждень безпеки».

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій, адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2017-2018 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, та престижність праці (20%), отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти. Педагогічні працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі.

Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування та організації харчування вихованців

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

- систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Результати роботи розглядались на педрадах, виробничих нарадах, педгодинах, батьківських зборах.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Щомісячно сестрою медичною старшою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.

З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками,  батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Матеріально-технічна база ДНЗ.

Впродовж 2017-2018 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  переважно за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги батьків, спонсорів.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме :

1.З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

- продовжено кронування  дерев;

- проведено роботу по усучасненню дизайну території дошкільного закладу.

2.Батьками вновприбувших дітей було придбано та подаровано закладу :

- килим для музичної зали – 15 000грн

3.За період з вересня 2017 року по травень 2018року,  батьками було придбано та передано для користування до КДНЗ№39 «Перлинка»:

- меблі в ігрові куточки на суму 10350грн. 00коп.

- миючих засобів на суму 3141грн. 00коп.

- дезінфекційний засіб  на суму 1671 грн.

- прального порошка 172 кг 100гр

- оплачено обслуговування за  домофон у сумі 2400 грн. 00 коп.

- водонагрівач на суму 2599 грн 00 коп

4.З міського бюджету придбали :

- канцтовари на суму 968 грн. 00 коп.

- дезінфекційний засіб  на суму 300 грн. 00 коп.

- фарба для підлоги, майданчиків на суму 1712 грн. 88 коп.

- заправка для принтера на суму 800 грн. 00коп.

- екном лампочки – 35шт.

5.Подаровано спонсорами ПАТ НЗФ:

-            пісок  на суму 493грн. 80 коп. (5 т)

 

Всі матеріальні цінності подаровані батьками, спонсорами обліковані через бухгалтерію управління освіти і науки Нікопольської міської ради відповідними актами та внесені   в  книгу обліку матеріальних цінностей ДНЗ.

Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

      Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

Зібратись разом  - це початок, триматись разом -  це прогрес, працювати разом -  це успіх!

 

 

 

З В І Т

завідувача комунальним дошкільним навчальним

закладом (ясла-садок) No39 «Перлинка»

відділа освіти і науки Нікопольської міської ради

Ольхової Тетяни Вікторівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2016 - 2017 н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі ст.30,79 Закону України «Про освіту»,  , зміст звіту зроблений на підставі «Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» затверджений  наказом Міністерства освіти і науки України від  23.03.05  р.N 178  (  v0178290-05 ) "Про затвердження Примірного положення про  порядок  звітування  керівників  дошкільних,  загальноосвітніх  та

професійно-технічних   навчальних   закладів   перед  педагогічним колективом  та  громадськістю".

 

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-

громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання

керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним

закладом.

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)         No 39 Перлинка» (далі ДНЗ), розташований за адресою:

вул. В.Усова, 36А, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53200.

Розрахований на 8груп з наповнюваністю 160дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує: 2 групи раннього та 6 груп передшкільного віку (2 групи молодшого віку, 2 групи середнього віку, 2 групи старшого віку) з наповнюваністю 160 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:

-група No 1 -12 годин перебування;

-група No 2 -12 годин перебування;

-група No 3 - 10,5 години перебування;

-група No 4 -10,5 години перебування;

-група No 5 -10,5 години перебування;

-група No 6 -10,5 години перебування;

-група No 7 -10,5 години перебування;

-група No 8 -10,5 години перебування;

 

В ДНЗ No39 «Перлинка» працює 49співробітників, 21 з них педагогічні працівники,  28особ - обслуговуючий та технічний персонал .

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України,

-Закону України «Про освіту»,

-Закону України «Про дошкільну освіту»,

-«Положення про дошкільний навчальний заклад»,

-Базового компоненту дошкільної освіти України.

-Закону України «Про охорону праці»

-Кодекс України «Про цивільний захист»

-Закону України «Про дорожній рух»

-Закону України «Про відпустки»

-Закону України «Про мови»

-Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля»

-Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» , а  також, відповідно власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

- формувань основ  соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля.

 

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ТА ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС.

 

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України. На основі міністерських рекомендацій та відповідно до програмових вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалами. Під керівництвом вихователя – методиста Агаркової І.Є.,  педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Методична скарбничка вихователя», «Бібліотечка вихователя», “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, "Джміль" та інші. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

 

На протязі року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

 

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

 

За період роботи ДНЗ у 2017р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

 

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

 

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні      ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх працівників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, існує протипожежна сигналізація, у наявності 14 вогнегасників, призначено відповідальних осіб за протипожежну безпеку у кожному приміщенні закладу. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж. Тричі на рік  проводиться «Тиждень безпеки».

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій, адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2017-2018 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, та престижність праці (20%), отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти. Педагогічні працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ

 

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

- систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

 

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

 

Результати роботи розглядались на педрадах, виробничих нарадах, педгодинах, батьківських зборах.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Щомісячно сестрою медичною старшою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

 

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.

 

З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками,  батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДНЗ.

 

Впродовж 2016-2017 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  переважно за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги батьків, спонсорів.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме :

 

1.З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

- продовжено кронування  дерев;

- проведено роботу по усучасненню дизайну території дошкільного закладу.

2.

3.Батьками вновприбувших дітей було придбано та подарено закладу :

- палка гімнастична - 20шт.,  на сумму 400 грн.

- скакалка - 20 шт.,  на сумму 185 грн.

- мати спортивні - 2шт., на сумму 2026грн. (доставка 387 грн.)

- рупор –1 шт.,  на сумму 235 грн.

- килимок масажний  - 2 шт., на сумму 731 грн. 24коп. (доставка  58 грн.)

- лижі дитячі  – 2шт., на сумму 42грн.

- обручи дитячі – 20 шт., на скмму 610грн. (доставка 104грн)

- стенд виставочний – 1шт., на сумму 311грн. (доставка 112грн)

4.За період з вересня 2016 року по травень 2017року,  батьками було придбано та передано для користування до КДНЗ№39 «Перлинка»:

- ігрових куточків на суму 14765грн. 00коп.

- миючих засобів на суму 2012грн. 00коп.

- дезінфекційний засіб  на суму2240 грн. 95 коп. (8 кг)

- прального порошка 181 кг

- оплачено обслуговування за  омофон у сумі 1440 грн. 00 коп.

6.Батьками випускних груп  подаровано екран - 1шт.  (1720грн.)

7.З міського бюджету придбали :

- канцтовари на суму 275 грн. 00 коп.

- дезінфекційний засіб  на суму 300 грн. 00 коп.

- фарба для підлоги, майданчиків на суму 3000 грн. 00 коп.

- вогнегасник - 4 шт. на суму 617 грн. 00 коп.

- заправка для принтера на суму 800 грн. 00коп.

- миючи засоби на сумму – 2881грн 08 коп.

8.Подаровано спонсарами:

-            пісок  на суму 556грн. 92 коп. (6 т)

Всі матеріальні цінності подаровані батьками, спонсорами обліковані через бухгалтерію управління освіти і науки Нікопольської міської ради відповідними актами та внесені   в  книгу обліку матеріальних цінностей ДНЗ.

 

Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

 

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

      Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

 

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

Зібратись разом  - це початок, триматись разом -  це прогрес, працювати разом -  це успіх!

 

 

З В І Т
завідувача комунальним дошкільним навчальним
закладом «ясла-садок No39 «Перлинка»
Нікопольської міської ради
Ольхової Тетяни Вікторівни
перед  колективом та громадскістю
2016р.
 
02.09.2016р.
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. No 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
Мета :
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-
громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання
керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним
закладом.
Порядок денний:
1. Звіт завідувача перед педагогічним колективом та громадськістю за 2015/2016 навчальний рік»:
1.1. Звіт завідувача ДНЗ Отльхової Т.В.
1.2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.
1.3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.
1.4. Таємне голосування.
1.5. Прийняття рішення загальних зборів.
 
Комунальний дошкільний навчальний заклад «ясла-садок  No39
Перлинка» (далі ДНЗ), розташований за адресою: місто Нікополь,53200, вул. В.Усова, 36А, розрахований на 8груп з наповнюваністю 160дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує 8груп дітей раннього та дошкільного віку з наповнюваністю 160дітей:
-дві групи раннього віку 3-го року життя;
-дві групи молодшого дошкільного віку 4-го року життя;
-дві груписереднього дошкільного віку 5-го року життя;
-дві групи старшого дошкільного віку 6-го року життя
Групи комплектуються за віковими ознаками.
Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:
-група No 1 -12 годин перебування;
-група No 2 -12 годин перебування;
-група No 3 - 10,5 години перебування;
-група No 4 -10,5 години перебування;
-група No 5 -10,5 години перебування;
-група No 6 -10,5 години перебування;
-група No 7 -10,5 години перебування;
-група No 8 -10,5 години перебування;
В ДНЗ No39 «Перлинка» працює 48співробітників, 21 з них педагогічні працівники,  27особи-обслуговуючий та технічний персонал .
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
-Конституції України,
-Закону України «Про освіту»,
-Закону України «Про дошкільну освіту»,
-«Положення про дошкільний навчальний заклад»,
-Базового компоненту дошкільної освіти України(редакція 2012 р.)
-Закону України «Про охорону праці»
-Кодекс України «Про цивільний захист»
-Закону України «Про дорожній рух»
-Закону України «Про відпустки»
-Закону України «Про мови»
-Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля»
-Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» , а  також, відповідно власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.
СТВОРЕННЯ УМОВ ТА ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС.
Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України. На основі міністерських рекомендацій та відповідно до програмових вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалами. Під керівництвом вихователя – методиста Агаркової І.Є.,  педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, "Джміль" та інші. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.
На протязі року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.
За період роботи ДНЗ у 2016р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.
Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.
Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.
При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.
Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.
Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.
Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:
- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;
- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;
- проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення терористичних або деверсійних актів.
Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, існує протипожежна сигналізація, у наявності 11 вогнегасників, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж. Тричі на рік  проводиться «Тиждень безпеки».
Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.
У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.
Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.
Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.
Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2016 році вчасно виплачуються заробітна плата , всі педагоги отримують доплату за вислугу років, та престижність праці (20%), отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти. Педагогічні працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ
На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:
- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;
- систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.
Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.
Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.
Результати роботи розглядались на педрадах, виробничих нарадах, педгодинах, батьківських зборах.
Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Щомісячно сестрою медичною старшою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .
У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.
В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.
З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.
Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками,  батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДНЗ.
Впродовж 2015-2016 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  переважно за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги батьків, спонсорів.
Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме :
1.З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:
- продовжено обрізування  дерев;
- проведено роботу по усучасненню дизайну території дошкільного закладу.
2. Відремонтовано покрівлю даху 125м² (кошти виділені міським бюджетом в розмірі 115 000 гривень).
3.Батьками вновприбувших дітей було встановлено:
-2 домофони на вхідні двері закладу на сумму 4950грн:,
-зроблено оплату за обслуговування домофонів в суммі 600грн.
- проектор – 1шт (2748грн 58 коп)
- костюм козака –1 шт ( 214грн50коп)
- колорекс - 2 шт (48грн 00коп)
- шпалери для прикрашення муз.зала – 3шт (165грн.00коп)
4.За період з січня по грудень 2016 року батьками було придбано та передано для користування до КДНЗ№39 «Перлинка»:
- Дитячий куточок «Перукарня» - 1 шт (950грн)
- Дитячий куточок «Бібліотека»  - 3 шт (1400грн, 1300грн, 1200грн)
- Дитячий куточок «Кухня» - 3 шт (1900грн, 1800грн, 1500грн)
- Диван дитячий «Зайка» - 1шт (500грн)
- Стіл письмовий – 1шт (150грн)
- Спальний гарнітур – 3шт (1470грн, 1700грн, 900грн)
- Полиця з двома лавами (1200грн)
- Тренажер «Трансформер» - 1шт (100грн)
-Подгардіннік – 1шт (75грн)
         - Миска емалірована – 1шт (185грн)
         - Дошка – 2шт (500грн, 800грн)
         - Дитячий куточок «Магазин» - 1шт (450грн)
         - Дзеркало – 1шт (235грн)
         - Диван – 1шт (580грн)
6.Батьками випускних груп  подаровано садова арка - 1шт.  (600грн)
7.З міського бюджету придбали :
-миючи засоби на сумму – 2881грн 08коп
- вогнегасник - 2 шт – (534грн)
- лампа кварцева – 1шт (450грн)
- кастрюля емалірована – 3шт (690грн)
- таз емалірований – 2шт (420грн)
- мітла пластикова – 3шт (120грн)
- фарба для підлоги – 6шт (
- заправка для принтера – (800грн)
- холодільнік «Індезіт» - 1шт (7800грн)
8.Подаровано спонсарами:
- лампа кварцева «Люмен» - 3шт (1809грн36коп)
- миючи засоби – 1491грн, 44коп благодійний фонд «Дітям Нікополя»
- миючи засоби – 1320грн.57коп  фонд «Червоний хрест»
9.За період січень-грудень 2016р.  дитячий заклад був забезпечений :
- миючими засобами на суму 2770гр.11коп. (чеки у наявності)
-  дезактином на суму -1865грн80коп (7кг) (чеки у наявності)
- пральним порошком у кількості –220кг100гр .
Всі матеріальні цінності подаровані батьками, спонсорами обліковані через бухгалтерію управління освіти відповідними актами та внесені   в  книгу обліку матеріальних цінностей ДНЗ.
Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.
     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.
      Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.
      Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.
 
Зібратись разом  - це початок, триматись разом -  це прогрес, працювати разом -  це успіх!

1
2
3
4