Нікополь. КДНЗ № 39 "Перлинка"

   

Правила поведінки у закладі

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ САДКУ
1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групі раннього розвитку дитини (в дошкільних - за показниками, в період карантину тощо.)
2. Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільну установу не приймаються.
3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.
4. Після перенесеного захворювання діти в дитсадок приймаються тільки за наявності довідки лікаря педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.
5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.
6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.
7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.
8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.
9. Приводити дитину в ясла-садок не пізніше 8-ї години ранку.
10. Забирати дитину не пізніше 16.00 год. (для батьків, які оформили заяви до чергових груп - не пізніше 17.30 год. та 18.30 год.)
11. Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.
12. У разі відсутності дитини більше 3-х днів батьки повинні надати медичну довідку.
13. У разі відсутності дитини без поважної причини більше 30 днів, вона вибуває з дитячого садка.
14. Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву та надати довідку з місця роботи.
15. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності (за добу).
16. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.
17. Оплату за утримання дитини в дитячому садку необхідно здійснювати до 10-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.
18. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі - в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
19. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.
20. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників ясла-садка, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.
21. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
22. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.
23. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.
24. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.
25. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або завідувача.
26. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.
Правила поведінки здобувача освіти в ДНЗ
Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)
Стаття 27.Учасники освітнього процесу
Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:
- діти дошкільного віку, вихованці, учні;
- педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи,
вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
 
Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України; Про
освіту, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2. Дитина має гарантоване державою право на: безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти; безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти; захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; здоровий спосіб життя;
діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або
сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів
дошкільної освіти.
Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безоплатна дошкільна освіта;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя;

- безоплатне медичне обслуговування;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

- забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в КДНЗ № 12 у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти КДНЗ № 12 про можливість відсутності або хворобу дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- інші обов'язки, що передбачені законодавством України.


1
2
3